Vad är en hjulinställning?

Vad är hjulinställning och hur lång tid tar det? 

En hjulinställning görs för att bilens hjul ska rulla rakt och lätt, med detta undviker man ojämnt slitage som ger ett sämre väggrepp. Vad är då en hjulinställning och hur lång tid tar det att göra en hjulinställning? En hjulinställning är en avancerad mätning och inställningar av hjulen, till skillnad från balansering som vanligtvis rör däck- och hjulenheten så handlar hjulinställning om att justera vinklarna på fordonets hjul i förhållande till varandra och till fordonet i sig självt. Syftet med en hjulinställning är att säkerställa att hjulen är korrekt inriktade för att

 

Viktiga parametrar som justeras under en hjulinställning

Det finns ett flertal viktiga parametrar som justeras under en hjulinställning. Det är sådant som

 

Cambermätning

Cambermätning innebär att man mäter vinkeln på hjulen sett från sidan. Hjulen kan antingen ha negativ camber, vilket betyder att de är tippade inåt, eller positiv camber, vilket betyder att de är tippade utåt. Rätt kamber hjälper till att fördela däckens slitage jämnt. Cambervinkeln är den vertikala vinkeln på ett fordon jämfört med karossens vertikala vinkel. Det är cambervinkeln som påverkar manöveregenskaperna hos fordonet.

 

Toe-out och Toe-in

Toe- in och Toe- out betyder att hjulen pekar in eller ut från varandra. För mycket av antingen Toe-in eller Toe-out påverkar däckslitaget och bränsleförbrukningen negativt. Det syns tydligt på däckets slitbana om toe-vinklarna är felaktiga, ifall det är mer förslitning på utsidan av däcket är det Toe-in och om det är mer förslitning på däckets insida är Toe-Out. Felaktiga Toe-Vinklar kan orsaka oförutsägbar styrrespons, vilket inte är bra för trafiksäkerheten. Bilen kan dessutom kännas instabil, vinglig och svårmanövrerad på vägarna.

 

Spårvidd

Spårvidden mäts mellan rälshuvudets innerkanter (14 mm) och under överkanten. Den vanligaste spårvidden idag är 1435 mm (normalspår). Spårvidd kan även avse landsvägsfordon med mäts då mellan de axiella mittpunkterna på hjulen.Spårvidd är avståndet mellan hjulens centerlinjer på samma axel på ett fordon, det vill säga avståndet mellan mitten av det ena däcket och mitten av det andra däcket på samma axel, oavsett om det är fram- eller bakhjul. Den mäts vanligtvis i millimeter eller tum och används som ett viktigt mått på hur brett eller smalt ett fordon är mellan hjulen. Spårvidden används som ett viktigt mått på hur brett eller smalt ett fordon är mellan hjulen. Spårvidden är en viktig aspekt av fordonets geometri och design. Den påverkar fordonets stabilitet, hanteringsförmåga och körförmåga. En bredare spårvidd kan ge bättre stabilitet och en mer aggressiv körförmåga, särskilt vid höga hastigheter. En smalare spårvidd kan göra fordonet mer manövrerbart och enklare att styra. Spårvidden är en viktig del av fordonets grundläggande design som normalt inte ändras utan att göra omfattande modifieringar på fordonets chassi eller upphängning. Spårvidden påverkar fordonets prestanda och användbarhet.

 

När ska man göra hjulinställning?

En hjulinställning behöver man göra när ratten sitter snett fast att du kör rakt fram, när bilen vill dra åt vänster eller höger under körning. Om bilen känns instabil och vill ”vandra” över vägbanan ska du också göra en hjulinställning. Har du kört på en trottoarkant, kört i ojämnheter eller håligheter i vägbanan bör du göra en hjulinställning. Det rekommenderas att man gör en hjulinställning minst vartannat år för att försäkra sig om att bilen är trygg, säker och så miljövänlig som möjligt. En korrekt hjulinställning bidrar dessutom till lägre däck- och bränslekostnader och förlänger däckens livslängd.

 

Hur lång tid tar en hjulinställning?

Generellt sett tar de flesta korrekta hjulinställningar mellan 45 minuter och 1,5 timma. Men man bör ha i åtanke att det kan ta längre tid än så eftersom mycket beror på bilens modell och vilka förutsättningar just din bil har.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om hjulinställning!